Welkom bij Topscore Media. Hier vindt u alles over DVD, VIDEO, Drukwerk en Internet zaken!

 

Format conversion:

Onder video converteren verstaan wij het overschrijven van beeldmateriaal van een video formaat naar het andere bijvoorbeeld van NTSC naar PAL ook wel normvertalen genoemd.

U kunt hierbij digitale of analoge dragers die overgezet moeten worden aanleveren op DV (ntsc en pal), DV-cam (ntsc en pal),
DVC-pro (ntsc en pal), S-VHS (ntsc en pal), BETAcam (pal) en DVD (ntsc en pal). De prijs van het converteren word bepaald aan de hand van de duur van de film.

Klik hier voor meer informatie.